Waarom gaan wij naar de kerk?

Het naar de kerk gaan is erg belangrijk voor de gemeenteleden. In iedere dienst staat de Bijbel, het woord van God, centraal. Hierom staat de kansel, die ook wel de preekstoel wordt genoemd, in het midden van de kerkzaal. Op deze kansel staat de voorganger die het woord van God uitlegt tijdens de dienst. Tijdens de dienst wordt duidelijk gemaakt wat God van ons vraagt in zijn Woord. God vraagt om bekering, God wil ons dat schenken door het geloof in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Wij worden daarnaast opgeroepen om te leven tot Gods eer.